Inclust Infrastructure, Community & Expert

Inclust Blog

Újdonságok, fejlesztések, akciók, tech hírek

Bejegyzéseink

Felhő-építés - 1. rész

2011. 07. 20. - 15:24

A klasszikus definíció szerint felhő-alapú szolgáltatásnak (Cloud-based Service) nevezzük az olyan architektúrákat, amelyeknél az adott infrastruktúra úgy szolgál ki egy adott feladatot, hogy a szükséges erőforrásokat biztosító háttér a kliensek számára teljesen láthatatlan (és lényegtelen) marad. A felhasználó számára csak az a fontos, hogy az általa elért hozzáférési ponton a megvásárolt erőforrások rendelkezésre álljanak. Nem lényeges számára, hogy az adatok fizikailag pontosan hol helyezkednek el, illetve az sem, hogy a virtuális szerver pontosan milyen hardveregység(ek)en fut. Az így biztosított erőforrások számára egy transzparens rétegen keresztül vannak közvetítve. Az ilyen megoldásokról általánosságban egy korábbi bejegyzésünkben már foglalkoztunk.
 

A felhő-alapú szolgáltatások egyre fokozottabb elterjedésével, a növekvő ügyféligények kielégítésére az Inclust Systems is megkezdte az ezek színvonalas kiszolgálásához szükséges rendszerek fejlesztését és kiépítését. Beindítottuk elosztott tárhely szolgáltatásunkat, a jövőben pedig megrendelésre számítási kapacitást is szolgáltatunk majd, ugyancsak hasonló megoldással. Az elosztott tárhely szolgáltatás keretében a felhő-architektúránkat megvalósító kiszolgáló szoftverek segítségével egyetlen helyen, teljesen transzparens módon, egyszerre lehet láttatni 8 TerraByte, rendkívül gyorsan elérhető tárhelyet. Az adatok tárolása többszörösen redundáns módon megvalósított, így biztosítva az állandó rendelkezésre állást.

A megvalósítás

A rendszer jelen kiépítésében 4 vezérelhető csomópontból (node) áll, amelyek egyenként 10 TerraByte adattárolási kapacitással és nagy számítási teljesítménnyel rendelkeznek. Számítási-teljesítmény elosztásakor, párhuzamosítható feladatok esetén a node-ok képesek a számításokat egymástól függetlenül, egyszerre végezni, így az eredmény kiértékelésének sebessége igen jól skálázható. Vezérlésükhöz és az ütemezés megvalósításához szükség van egy vagy több vezérlő kiszolgálóra (master). Ilyen egységből kettőt használunk, hogy egy eszköz kiesése ne okozhasson teljes leállást, ilyenkor a a maradék egység teljesen átveszi a kiesett szerepét. Bár a vezérlő kiszolgálók terhelése alacsony, hiszen nem vesznek részt a tényleges számításokban, mégis dedikált hardvert igényelnek, hiszen ezen pontok bármilyen mértékű késleltetése az egész hálózat teljesítményére negatív hatással lehet. A szolgáltatáshoz a megadott hozzáférési pontokon nyerhető hozzáférés. Ez jelenleg egy FUSE fájlrendszeren keresztül, hálózaton át kiajánlott és felcsatolt könyvtár formájában áll rendelkezésre, mely a hálózat határán lévő kapu-kiszolgálón (gateway) át érhető el.

A rendszer kiépítéséről, részletesebb paramétereiről a következő részekben részletesen beszámolunk!